dinsdag 30 november 2010

Heb jij Joke gezien?

Joke is al een paar maanden depressief. Ze wordt gepest op school en ziet het niet meer zitten. Veel vrienden heeft ze niet, want ze is vorig schooljaar naar een nieuwe school moeten gaan omdat haar ouders zijn gescheiden. Elke dag opnieuw denkt ze bij zichzelf dat ze niet leuk, niet mooi, te dik, te saai, te dom, te ... is. Veel positieve gedachten komen er niet in haar op.
 
Ook bij jou in de buurt lopen er Jokes rond.
Je ziet ze vaak niet, omdat ze zich goed weten te verstoppen.
Ze kruipen weg in een hoekje en kwijnen weg.
 
Jouw leerkracht heeft laten weten dat jij behulpzaam en creatief bent.
Dat komt goed uit, want we hebben jouw hulp nodig!
 
Wil jij meehelpen om Joke een positiever gevoel te geven?

1. Opdracht

Joke kijkt veel naar televisie en op internet bezoekt ze websites over celebrities. Ze vindt van zichzelf dat ze meer op die bekende modellen zoals Paris Hilton of Jenifer Aniston zou moeten lijken. De mensen waar ze naar op kijkt hebben alles wat zij mist. Ze vindt zichzelf niet veel bijzonders...

De reclame spiegelt ons vaak onrealistische beelden voor. Hieronder zie je een filmpje van allerlei negatieve mediaboodschappen die ook Joke over zich heen krijgt. Het filmpje is gemaakt door Dove, een bedrijf dat schoonheidsproducenten maakt. Daarnaast wil Dove ook de aandacht vestigen op zelfwaardering en verschillende betekenissen van het woord "schoonheid".


Welk gevoel krijg jij als je deze beelden ziet?
Weet je hoe dit komt?

Stel dat jij in de schoenen staat van Joke:
hoe komt dit bij jou over?

Wil jij ook een positieve actie ondernemen die mensen een goed gevoel geeft?
Dan leer je hier hoe je dat kan doen:
Maak een poster met een duidelijke boodschap!
Laat de Jokes in deze wereld weten dat ze er mogen zijn.

2. Werkwijze

Hoe ga je te werk?

 1. Maak groepjes van 2 personen.
 2. Zoek een positieve boodschap uit waar je rond wil werken (kijk bij bronnen)
 3. Maak in Powerpoint of in Word een affiche op A4- of A3-formaat
 4. Zorg ervoor dat de affiche er leuk uitziet: gebruik kleuren, foto's van echte mensen (vraag wel eerst hun toestemming!), leuke vormen enz.
 5. Verwerk ergens op de affiche de contactgegevens van een vereniging waar je terecht kan voor hulp (vb. Tele-Onthaal, Zelfmoordlijn, JAC,...).
 6. Vermeld jullie 2 namen onderaan rechts in de hoek.
 7. Bespreek jullie affiche in de klas en overtuig de anderen ervan dat jullie affiche de beste is!

3. Bronnen

Je kan voor het maken van jouw affiche gebruik maken van deze bronnen. Je mag ook nog andere bronnen gebruiken.

Waar kan je terecht voor hulp?
JAC
CPZ
Tele-Onthaal

Wat is zelfwaardering?
Lees het in dit
artikel
Test je eigen zelfwaardering: je kan de test via deze link afdrukken

Websites met positieve boodschappen:
Hoe beïnvloed je het zelfvertrouwen van anderen?
Operation beautiful met video
Love your body campaign

Informatie over zelfvertrouwen en mediabeelden:
Spelen met schoonheid 
Baas over je eigen lach
Foto's photoshoppen

Hoe maak je een poster?
Een poster maken
Richtlijnen voor de opmaak van een poster

4. Beoordeling

Als je klaar bent, stel je je poster voor aan jouw klasgenoten.
De leerkracht beoordeelt jouw poster op een aantal belangrijke kenmerken.
Op welke onderdelen kan je punten behalen?
Je krijgt een punt als je:
1. de affiche in Word of Powerpoint hebt gemaakt en je de namen van beide ontwerpers hebt vernoemd
2. een duidelijk lettertype, lettergrootte en kleur hebt gekozen voor de poster
3. de contactgegevens hebt opgenomen van een vereniging waar je hulp kan vinden
6. kleuren en figuren hebt gekozen die passen bij jouw boodschap
7. drie argumenten kan geven waarom jouw boodschap werkt

4. in de poster een duidelijk verschil hebt gemaakt in hoofd- en bijzaken
5. kan uitleggen aan jouw klasgenoten waarom je voor deze boodschap hebt gekozen

8. een logische opbouw kan brengen in jouw presentatie voor de klas9. correct Nederlands gebruikt
10. vijf goede plaatsen kan voorstellen om de poster op te hangen 

5. Besluit

Heel erg bedankt voor jouw medewerking!
Je hebt weer heel wat geleerd. Bespreek samen met jouw leerkracht eens:
- wat wist jij nog niet?
- wat vond jij het leukste om te doen?
- wat heb je geleerd over hoe je mensen een positief gevoel kan geven?
- ben je tevreden over wat je hebt bereikt (en hoe is jouw zelfwaardegevoel)?

Je hebt hard gewerkt aan:

 • Samenwerken in groep
 • Hoe je mensen een positief gevoel over zichzelf kan geven (= zelfwaardering)
 • Hoe je een affiche moet maken en waar je op moet letten
 • Ontwikkelen van je creativiteit
 • Een eigen ontwerp verdedigen voor de klas
Winnende affiche?

Jouw leerkracht mag de beste affiche van de klas ten laatste op 31 mei 2013 opsturen via e-mail naar els@anbn.be, met vermelding van de contactgegevens van de school, de richting en het studiejaar van jullie klas.
In de maand juni wordt de beste inzending beloond met een gratis bezoek van de Inloopmobiel eetstoornissen en een informatiepakket.

6. Leerkracht

Titel: You are beautiful

Onderwerp: Affiche ontwerpen om een gevoel van zelfwaardering te bevorderen

Doelgroep: Eerste graad secundair onderwijs

Leergebieden:
- Gezondheidsbevordering
- ICT
- Nederlands: spreken
- Beeldopvoeding
- Sociale vaardigheden: samenwerken

Uitvoering door: 2 leerlingen

Tijdsinvestering:  3 of 4 x 50 min
- 1 lesuur webquest en bronnen onderzoeken
- 1 lesuur poster ontwikkelen
- 1 lesuur presentaties posters (afhankelijk van het aantal leerlingen en groepjes kan dit sneller en eventueel samen met de nabespreking gebeuren)
- 1 lesuur nabespreking

Resultaat: Een affiche die gebruikt kan worden om een positief zelfwaardegevoel te promoten

Leerdoelen:
- per twee samenwerken
- een gevoel van zelfwaardering bevorderen
- een affiche ontwerpen met juiste informatie
- een eigen ontwerp verdedigen voor de groep
- kennismaken met mogelijke hulpkanalen

Vakoverschrijdende eindterm "sociale vaardigheden":

- leerlingen uiten hun zelfwaardegevoel en opvattingen
- leerlingen worden zich bewust van en houden rekening met (on)gewenste effecten in een interactie
- leerlingen passen belangrijke elementen van overleg en gezamenlijke probleemoplossing toe
- leerlingen zijn bereid om samen te denken, te argumenteren en te discussiëren om met anderen een situatie te verbeteren of een probleem op te lossen
 

Vakoverschrijdende eindterm "leren leren":

- leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen
- leerlingen kunnen een realistische werk- en tijdsplanning op korter termijn maken
- leerlingen kunnen hun leerproces beoordelen op doelgerichtheid en zonodig aanpassen
- leerlingen kunnen uit leerervaringen conclusies trekken voor een nieuwe leertaak
- leerlingen leren een positief zelfbeeld ontwikkelen op basis van betrouwbare gegevens


Webquestmaker: Els Verheyen